Featured

Matematická olympiáda

Mladí matematici z nižšího gymnázia se mohou pochlubit tituly úspěšný řešitel matematické olympiády.

Featured

Ohlédnutí za adventem

V předvánočním čase jsme naše nejmladší studenty zapojili do řešení vánočního kvízu.

Pokyny pro zpracování seminární práce

Seminární práci z matematiky zpracovávají studenti, kteří si tuto práci zvolí (není povinná), a to ve 4. ročníku v rámci semináře z matematiky.

Seminární práce bude psána formou odborné studie vybraného tématu se všemi odpovídajícími náležitostmi (obsah, úvod, cíl práce, teoretická část, sbírka příkladů, závěr, použité zdroje …).

Featured

Grafy – jak na ně?

Studenti druhých ročníků v matematice poznávají základní funkce a učí se pracovat s jejich grafy.

Featured

Rozvíjíme digitální gramotnost v matematice

Na konci školního roku došlo v matematice opět i na neoblíbené rýsování. Protože se studenti docela osvědčili, zkusili si nakonec středovou a osovou souměrnost i jinak – pomocí programu Geogebra nebo historického Malování.

Featured

V Matematické olympiádě máme reprezentantku ČR

Veronika Borková z 8.A a Lukáš Mazel ze 4.A se probojovali do postupových kol MO. 
Z EGMO (Evropské dívčí matematické olympiády) přivezla Veronika bronzovou medaili!

Featured

Naši matematici se v konkurenci neztratili

V lednu proběhla první kola matematické olympiády čtvrtých ročníků střední a devátých ročníků základní školy. Přečtěte si, jak si vedli naši kvartáni a oktaváni.

Featured

Matematiku umíme i jinak

Výuka matematiky nižšího gymnázia probíhá na GYNOME i jinak.

Featured

Veronika reprezentovala ČR v matematické olympiádě

Ve dnech 23.-29. srpna 2021 proběhl v chorvatském Záhřebu 15. ročník středoevropské olympiády MEMO, do reprezentace České republiky se nominovala Veronika Borková z 8. A.

Featured

Úspěšná obhajoba vítězství v Matematické olympiádě

Významný úspěch zaznamenala Veronika Borková (7.A).

Featured

Geomatical Contest

Již pátým rokem pokračuje naše spolupráce, soutěž a výměnný pobyt s Lyceem v  polské Bochnii. Tento rok jsme soutěžili v matematice a zeměpise.

Featured

Maturanti se zdokonalovali ve finanční matematice

Dne 28. ledna 2019 měli maturanti možnost zúčastnit se přednášky RNDr. Radka Stolína z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě s názvem RPSN, matematická podstata a použití.

Featured

Mezi deváťáky jsou nejlepší v matematice studentky naší školy!

Studentky kvarty našeho gymnázia podnikly vítězné tažení do Jihlavy na krajské kolo matematické olympiády.

Krajské a republikové kolo logické olympiády

Tři naši žáci (Adéla Bartoňová (2.A), Vojtěch Kužel (4.A) a Michal Starý (2.B)) projevili vynikající logické myšlení, když se probojovali do krajského kola logické olympiády. Vojta Kužel naši školu potom dokonce reprezentoval na republikovém finále v Praze.

Připravte se na maturitu z matematiky mailem!

Chystáte se maturovat z matematiky? Pak můžete vyzkoušet projekt Matika mailem, který spojuje mailovu korespondenci a videa na youtube.

Probuďte svůj talent!

Student našeho gymnázia Ondřej Dacer se zapojil do kurzů CTYOnline. Absolvování takového kurzu mu může otevřít cestu ke studiu na prestižních českých a především zahraničních univerzitách. Naše škola se rozhodla do těchto kurzů zapojit a umožňuje tak svým studentům zlepšit svoje znalosti a probudit svůj talent.

Seznam učebnic pro vyšší gymnázium

Pro všechny ročníky vyššího gymnázia doporučujeme tyto sbírky příkladů:

Seznam učebnic pro nižší gymnázium

Maturitní otázky

Úspěchy studentů v matematických soutěžích

 V matematických olympiádách naši studenti dosáhli na tato umístění:  

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje