Preventista

Metodik primární prevence: PhDr. Hana Hronová

Konzultační hodiny

středa

9.15–11.15 

Kabinet, telefon:

  • v konzultačních hodinách: Školské poradenské pracoviště, 1. patro, tel. 566 585 043

  • mimo konzultační hodiny: Kabinet biologie (2. patro), tel. 566 585 046

E-mail: hronova@gynome.cz 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje