Čtyřleté všeobecné gymnázium

Je tento obor pro tebe?

Máš v plánu jít na vysokou a chceš mít tu nejlepší přípravu? Přihlas se na GYNOME a dostaneš kvalitní všeobecné vzdělání, které tě perfektně připraví nejen na přijímací zkoušky, ale i na samotné studium na vysoké škole. Získáš přehled v přírodních, humanitních a sociálních vědách, ale i schopnost učit se, zpracovávat informace a rozvíjet svoje nadání a dovednosti. Nevadí, že zatím nevíš, jakému oboru se chceš věnovat. Díky gymnáziu zjistíš, co tě nejvíc baví a před maturitou se zvládneš správně rozhodnout.

ctyrlete absolventi

Jaké budeš mít uplatnění?

Jako absolvent oboru budeš připravený na studium na vysoké škole. Získáš všeobecný přehled v přírodních, humanitních a sociálních vědách, takže bude jen na tobě, jaký obor si vybereš. A pokud by ses nakonec rozhodl, že vysoká pro tebe přece jen není, můžeš si rozšířit specializaci na vyšší odborné škole.

 

Učební plán

Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium)

PŘEDMĚT

1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Český jazyk a literatura 3 4 3 5
Anglický jazyk 4 4 4 4
Cizí jazyk 2 3 3 3 3
Základy spol. věd 2 1 1 2
Dějepis 2 2 1 2
Matematika 4 4 4 4
Zeměpis 2 2 2 0
Fyzika 3 2 3 0
Chemie 3 3 2,5 0
Biologie 3 3 2,5 0
Informatika 1 1 1 1
Estetická výchova 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Volitelné předměty 0 0 4 9
Celkem 34 33 33 32

 

Volitelné předměty III. ročník (dvouhodinové):

 • Seminář z anglického jazyka
 • Společenskovědní seminář
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář z deskriptivní geometrie
 • Seminář z matematiky
 • Konverzace v druhém cizím jazyce
 • Seminář a cvičení z chemie
 • Seminář a cvičení z biologie
 • Seminář z teorie sportovní přípravy
 • Seminář z dějin umění

Volitelné předměty IV. ročník (tříhodinové):

 • Seminář současného anglického jazyka
 • Společenskovědní seminář
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář z deskriptivní geometrie
 • Seminář z matematiky
 • Seminář a cvičení z fyziky
 • Seminář a cvičení z chemie
 • Seminář a cvičení z biologie
 • Seminář ze zeměpisu
 • Seminář z informatiky
 • Seminář z teorie sportovní přípravy
 • Konverzace druhém cizím jazyce
 • Multimediální seminář

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje