Úřední deska

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů informujeme subjekty údajů o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem jsou zpracovávány.

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152, 59231 Nové Město na Moravě, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů v souvislosti s účinností nařízení GDPR informuje subjekty údajů o tom, jaké osobní údaje a za jakým účelem jsou zpracovávány a oznamuje jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Miloš Okurka, tel. 566 585 055, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID zb2t4ja, emailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adrese Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152, 59231 Nové Město na Moravě.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a jeho odvolání lze provést také elektronicky prostřednictvím personálního systému Bakaláři.

příloze najdete přehled osobních dat, která škola zpracovává ze zákona a na základě souhlasu subjektu údajů.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje