YOUR SLOGAN HERE

facebookinstagramyoutube

DE | EN | FR | RU

Čtyřleté gymnázium se sportovní přípravou

Obor je určen žákům, kteří se chtějí věnovat atletice, běžeckému lyžováníbiatlonuseverské kombinaci nebo rychlobruslení.

Učební plán vytváří podmínky pro skloubení studia s náročnou sportovní přípravou, a umožnuje tak vrcholový dvoufázový trénink v uvedených sportech.Trénink je odborně vedený profesionálními trenéry gymnázia v předmětu Sportovní příprava. Předmět Tělesná výchova se zaměřuje na  všeobecnou tělesnou přípravu (atletika, gymnastika, sportovní hry, strečink, ... ) s cílem přípravy pro vysokoškolské studium sportovního zaměření.

Žáci s dobrými sportovními výsledky mohou požádat o individuální studijní plán.

Učební plán

Studijní obor: 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

PŘEDMĚT 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Český jazyk

3

4

3

4

Anglický jazyk

4

4

4

4

Cizí jazyk 2

3

3

3

3

Základy spol. věd

1

1

1

2

Dějepis

2

2

2

0

Zeměpis

2

2

2

0

Matematika

5

5

4

5

Fyzika

3

2

3

0

Chemie

2

2,5

2

0

Biologie

2

2,5

2

0

Estetická výchova

2

2

0

0

Informatika

2

1

1

0

Sportovní příprava

15

15

15

19

Teorie sportovní přípravy

0

0

2

3

Volitelné předměty

0

0

2

6

Celkem

46

46

46

46

Volitelné předměty III. ročník (dvouhodinové): 

 • Seminář z českého jazyka
 • Seminář z cizího jazyka
 • Společenskovědní seminář
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář z deskriptivní geometrie
 • Seminář z matematiky
 • Seminář First Certificate in English
 • Seminář a cvičení z fyziky
 • Seminář a cvičení z chemie
 • Seminář a cvičení z bilogie
 • Seminář ze zeměpisu
 • Seminář z informatiky
 • Teorie sportovní přípravy


  

Volitelné předměty IV. ročník (tříhodinové):

 • Seminář z českého jazyka
 • Seminář z cizího jazyka
 • Společenskovědní seminář
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář z deskriptivní geometrie
 • Seminář z matematiky
 • Seminář First Certificate in English
 • Seminář a cvičení z fyziky
 • Seminář a cvičení z chemie
 • Seminář a cvičení z bilogie
 • Seminář ze zeměpisu
 • Seminář z informatiky
 • Teorie sportovní přípravy


Poznámky k učebnímu plánu:

1. Biologie zařadí Výchovu ke zdraví

2. V Zeměpisu bude odučena Geologie

3. V ZSV  bude oblast Člověk a svět práce

4. Jako druhý cizí jazyk nabízíme: francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail:
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

Kontaktujte nás
1000 znaků zbývá