Seznam učebnic pro nižší gymnázium

Matematika, Prometheus, koordinátor učebnic matematiky pro nižší třídy víceletých gymnázií Jindřich Bečvář:

prima:

Úvodní opakování

Kladná a záporná čísla

Dělitelnost

Osová a středová souměrnost

Trojúhelníky a čtyřúhelníkysekunda:

Racionální čísla. Procenta

Úměrnosti

Hranoly

Výrazy 1tercie:

Rovnice a nerovnice

Kruhy a válce

Geometrické konstrukce

Výrazy 2
 

kvarta:

Rovnice a jejich soustavy

Funkce

Podobnost a funkce úhlu

Jehlany a kužely


Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje