Osmileté všeobecné gymnázium

Je tento obor správnou volbou?

Máte doma zvídavé dítě, které baví učení a do školy se těší? Má nadání a bystrou mysl? Podejte společně přihlášku na gymnázium už z páté třídy. Bude studovat se stejně nadanými spolužáky, kteří se navzájem motivují. Získá nejen rozhled a spoustu vědomostí, ale poroste i jako osobnost. Na GYNOME dostane tu nejlepší průpravu pro studium na vysoké škole i pro celý život.

osmilete absolventi

Jaké bude mít absolvent uplatnění?

Po absolvování oboru bude vaše dítě připravené na studium na libovolné vysoké škole. Bude mít přehled v přírodních, humanitních i sociálních vědách, takže je jen na něm, jestli se bude chtít stát lékařem, architektem, ekonomem nebo třeba učitelem. Díky gymnáziu získá nejen rozsáhlé znalosti, ale spoustu důležitých kompetencí pro život, jako je komunikace s lidmi, samostatné rozhodování a plnění úkolů, kritické myšlení i přijímání zodpovědnosti.

{tab Učební plán pro nižší gymnázium}

Studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté všeobecné studium)

PŘEDMĚT

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Český jazyk

5

4

4

4

Anglický jazyk

4

4

3

3

Matematika

5

4

4

4

Občanská výchova

1

1

1

1

Dějepis

2

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

1

Fyzika

2

2

2

3

Chemie

 0

2

3

2

Biologie

2

3

2

2

Tělesná výchova

3

3

2

2

Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

2

1

1

2

Informatika

1

1

1

1

Volitelný předmět

   

3

3

Celkem

30

30

31

31

{tab Učební plán pro vyšší gymnázium}

Studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté všeobecné studium)

PŘEDMĚT

5. ročník6. ročník7. ročník8. ročník
Český jazyk a literatura 3 4 3 5
Anglický jazyk 4 4 4 4
Cizí jazyk 2 3 3 3 3
Základy spol. věd 2 1 1 2
Dějepis 2 2 1 2
Matematika 4 4 4 4
Zeměpis 2 2 2 0
Fyzika 3 2 3 0
Chemie 3 3 2,5 0
Biologie 3 3 2,5 0
Informatika 1 1 1 1
Estetická výchova 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Volitelné předměty 0 0 4 9
Celkem 34 33 33 32

 

Volitelné předměty III. ročník (dvouhodinové):

 • Seminář z anglického jazyka
 • Společenskovědní seminář
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář z deskriptivní geometrie
 • Seminář z matematiky
 • Konverzace v druhém cizím jazyce
 • Seminář a cvičení z chemie
 • Seminář a cvičení z biologie
 • Seminář z teorie sportovní přípravy
 • Seminář z dějin umění

Volitelné předměty IV. ročník (tříhodinové):

 • Seminář současného anglického jazyka
 • Společenskovědní seminář
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář z deskriptivní geometrie
 • Seminář z matematiky
 • Seminář a cvičení z fyziky
 • Seminář a cvičení z chemie
 • Seminář a cvičení z biologie
 • Seminář ze zeměpisu
 • Seminář z informatiky
 • Seminář z teorie sportovní přípravy
 • Konverzace druhém cizím jazyce
 • Multimediální seminář

{/tabs}

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje