Seznam učebnic pro vyšší gymnázium

Pro všechny ročníky vyššího gymnázia doporučujeme tyto sbírky příkladů:

 

Maturitní minimum, Sbírka úloh z matematiky pro střední školy, Josef Kubát, Prometheus

Matematika, příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ, Petáková, Prometheus

Sbírka úloh z matematiky pro střední školy - Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy, František Janeček, Prometheus

 

minimumpetjaneek

Tyto učebnice slouží k domácí přípravě na vyučování.

 

V jednotlivých ročnících probíhá výuka podle učebnic z řady Matematika pro gymnázia, nakladatelství Prometheus:

1. ročník:

Základní poznatky z matematiky, Ivan Buček

Rovnice a nerovnice, Leo Boček

zakladni poznatkyma rov


2. ročník:

Funkce, Oldřich Odvárko

Goniometrie, Oldřich Odvárko


ma funkcema gon


3. ročník:


Planimetrie, Eva Pomykalová

 

Stereometrie, Eva Pomykalová

Analytická geometrie, Milan Kočandrle

ma planimetriema stereometrieanalytika


4. ročník

Posloupnosti a řady, Oldřich Odvárko

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Emil Calda

ma pstima kombinatorikamatematický seminář:   

Komplexní čísla, Emil Calda

Diferenciální a integrální počet, Dan Hrubý

 ma dif pocetkompldalší literatura:  

Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, Jiří Mikulčák, SPN


tabulky

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje