Anotace semináře z matematiky pro 3. a 4. ročník

Komu je seminář z matematiky určen?

Všem studentům příslušných ročníků (7.A, 3.B, 3.C a 8.A, 4.B, 4.C), kteří budou z matematiky maturovat a kteří chtějí studovat:

  • VŠ technického směru
  • VŠ ekonomického směru
  • VŠ dopravní
  • matematicko-fyzikální fakultu
  • přírodovědeckou fakultu - obor zaměřený na matematiku, fyziku
  • fakultu informatiky
  • pedagogickou fakultu - obor zaměřený na matematiku, fyziku

 

Co je náplní seminářů?

V semináři jsou probírány části matematiky, které přesahují rámec základního gymnaziálního učiva. A to komplexní čísla, diferenciální počet (3. ročník) a integrální počet (4. ročník). Ve 4. ročníku je v rámci opakování prohlubováno povinné učivo matematiky.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje