Maturitní otázky

Maturitní otázky z matematiky


1) Výroky a množiny

2) Číselné obory

3) Matematické výrazy

4) Absolutní hodnota

5) Soustavy rovnic a nerovnic

6) Úlohy s parametrem

7) Řešení rovnic v oboru komplexních čísel

8) Exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice

9) Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice

10) Geometrická zobrazení v rovině

11) Vektorová algebra

12) Polohové úlohy lineárních útvarů

13) Metrické úlohy lineárních útvarů

14) Trojúhelník

15) Mnohoúhelník

16) Kružnice

17) Parabola

18) Elipsa a hyperbola

19) Tělesa

20) Posloupnosti, finanční matematika

21) Kombinatorika a pravděpodobnost

22) Diferenciální počet a jeho užití

23) Průběh funkce

24) Určitý a neurčitý integrál

25) Užití určitého integrálu


Povolené pomůcky k maturitní zkoušce: matematické tabulky, kalkulačka, rýsovací potřeby.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje