Featured

Vzpomínka na osobnosti našeho gymnázia

Studenti sekundy a tercie navštívili hroby dvou významných osobností, které jsou spojeny s historií našeho gymnázia.

Featured

Příběhy našich sousedů na GYNOME

Studenti tercie Bětka, Kevin, Jirka, Vojta, Ester, Anička a Andrea se rozhodli, že se pod vedením Mgr. Pavla Peňáze zapojí do projektu Příběhy našich sousedů neziskové organizace Post Bellum. Cílem bylo vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie a vytvořit reportáž jeho života.

Featured

Dějepisná olympiáda: 1. místo v kraji

Koncem března se konalo krajské kolo Dějepisné olympiády v Pelhřimově. Student Lukáš Štempel ze 7. A se umístil na 1. místě olympiády, postupuje tedy do celostátního kola.

Featured

Krokus jako připomínka dětských obětí holokaustu

Studenti 3. ročníku dějepisného semináře vysadili krokusy, jako připomínku dětí, které zahynuly během holocaustu za 2. světové války. Žlutá barva symbolizuje žlutou hvězdu, kterou museli Židé během nacistické nadvlády nosit.

Featured

Putování starou Prahou

První ročníky se v úterý 14. 6. 2022 zúčastnily pravidelné každoroční exkurze zaměřené na prohlídku staré Prahy: Pražský hrad, Karlův most, Staroměstské náměstí a Václavské náměstí. S jejím průběhem se můžete seznámit níže, v komentáři studentky Zdislavy Pejchalové z 5. A.

Featured

Za Tutanchamonem do Brna

Studenti prvních ročníků si v pátek 10. června 2022 prohlédli brněnskou výstavu věnovanou slavnému objevení Tutanchamonovy hrobky. Věrné repliky pokladu uspořádané v prostoru podle dochovaných záznamů byly podrobně komentované audioprůvodcem.

Featured

Pojedeme do Chebu

Studenti Jakub Doležal (2.C), Adam Tobiáš (3.B) a Jiří Pala (7.A) vybojovali postup do celostátního kola dějepisné soutěže o 2. světové válce. 

Featured

Záhady hradu Lipnice aneb historické proměny jednoho symbolu

3. A a 4. A vyrazili na literární exkurzi do Lipnice nad Sázavou. V drsném a divokém kraji s neprostupnými lesy byl začátkem 14. stol. založen šlechtický hrad Lipnice nad Sázavou rodem Lichtenburků. Hrad dobudoval v reprezentativní sídlo tehdy přední velmož české země – Jindřich z Lipé.

Featured

Výstava 30 let od sametové revoluce

Výstavu připravili studenti dějepisného semináře ve 4. ročníku z dobových plakátů, archivních dokumentů a novoměstské kroniky.

Featured

Projekt KROKUS

Ve středu 23. října 2019 se u nás na gymnáziu uskutečnila událost na upomínku obětí holocaustu.

Featured

Návštěva archivu

Ve středu 16. 10. 2019 navštívil dějepisný seminář okresní archiv ve Žďáru nad Sázavou. Prováděl nás zde ředitel archivu Mgr. Vít Křesadlo. Viděli jsme zde listiny různých obcí a měst z našeho okresu.

Featured

Beseda s paní Bezdíčkovou na našem gymnáziu

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 si studenti prvních a třetích ročníků měli možnost poslechnout poutavou přednášku paní Eriky Bezdíčkové na téma holocaust.

Featured

Oslava 100 let republiky

Studenti a pedagogové gymnázia vás srdečně zvou na připomínku 100 let republiky. Přijďte podpořit výrobu nejvíce vlajek a zapsání do knihy rekordů.

Featured

Hovory s TGM – projekt našich studentů

K příležitosti 100. výročí vzniku Československa připravovali naši studenti již v loňském školním roce otázky pro našeho prvního prezidenta.

Hovory s TGM
Featured

Hovory s TGM - připravovovaný projekt ke 100. výročí vzniku ČSR

Studenti mohou pokládat řadu otázek na e-learning/ZSV/Hovory s TGM/fórum prezidentu Masarykovi, otázky mohou být různého zaměření, např. se mohou týkat jeho názorů na stát, politiku, otázku války a pacifismu, národnostních menšin, lidských práv, demokracie a absolutismu, hospodářství, sociální rovnosti, kapitalismu a socialismu, náboženství a ateismu, smyslu lidského života, morálky a svědomí, ale také jeho rodiny, osobních vlastností, vztahu ke sportu…

Setkání s potomky „zmizelých sousedů“

V úterý 24. května se na našem Gymnáziu uskutečnilo setkání paní Jarmilou Taud a paní Petrou Turnovsky. Obě ženy pátraly po svých předcích z rodiny Turnovských na Havlíčkobrodsku a Novoměstsku a při návštěvě naší školy si prohlédly panel se zmizelými sousedy Novoměstska, kde je kromě Haničky Brady na fotografii jejich teta Hana Turnovská. 

Natáčením medailonků si řekli o vznik dokumentárního filmu

Výstava „Novoměstské osobnosti dvou světových válek“ na jaře letošního roku nezaujala jen novoměstskou veřejnost, ale oslovila také organizátory projektu Extratřída.

Exkurze do Terezína

Na exkurzi do Terezína jsme se měli vypravit už ve 3. ročníku na začátku června, ale kvůli špatnému, deštivému počasí stouply hladiny řek po celém Česku, a protože Terezín leží nedaleko soutoku Labe s Ohří a také samotným Terezínem protéká řeka Ohře, není divu, že povodně zasáhly i toto město.

Beseda s Thomasem Graumannem

Týden po zhlédnutí filmu Nickyho rodina studenti naší školy besedovali s jedním z dětí zachráněných Nicolasem Wintonem.

Nickyho rodina

Ve čtvrtek 23. března zhlédli studenti naší školy nový film Mateje Mináče Nickyho rodina o záchraně 669 židovských dětí z Československa těsně před vypuknutím druhé světové války.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje