Učebnice pro vyšší gymnázium

Doporučená studijní literatura:

1. ročník

ANTONÍN, Robert a kol.: Starší dějiny pro střední školy - část první. Brno: Didaktis, 2018

BENDA, Michal a kol.: Dějepis 1: učebnice pro 1. ročník středních škol a gymnázií : v souladu s RVP. Praha: Taktik, 2023. 

2. ročník 

ANTONÍN, Robert a kol.: Starší dějiny pro střední školy - část druhá. Brno: Didaktis, 2018

BENDA, Michal a kol.: Dějepis 2: učebnice pro 2. ročník středních škol a gymnázií : v souladu s RVP. Praha: Taktik, 2023. 

3. ročník

BOLOM-KOTARI, Sixtus a kol.: Dějiny 19. století pro střední školy: světové dějiny a dějiny českých zemí "dlouhého" 19. století. Brno: Didaktis, 2016

4. ročník

ČURDA, Jan a DVOŘÁK, Jan. Moderní dějiny pro střední školy: světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století. Brno: Didaktis, 2014 

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje