Učebnice pro nižší gymnázium

PRIMA: 
GRÜNHUTOVÁ, Petra a kol.: Hravý dějepis 6: pravěk a starověk : pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Taktik, 2016 + PRACOVNÍ SEŠIT

SEKUNDA: 
MÁCHA, Petr a kol.: Hravý dějepis 7: středověk a raný novověk : pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia.  Praha: Taktik, 2017 + PRACOVNÍ SEŠIT

TERCIE: 
MÁCHA, Petr a kol.: Hravý dějepis 8: novověk : pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Taktik, 2018 + PRACOVNÍ SEŠIT

KVARTA: 
OSTAP, Pavel a kol.:. Hravý dějepis 9: nejnovější dějiny : pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Taktik, 2020 + PRACOVNÍ SEŠIT

 

 

 

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje