Záhady hradu Lipnice aneb historické proměny jednoho symbolu

3. A a 4. A vyrazili na literární exkurzi do Lipnice nad Sázavou. V drsném a divokém kraji s neprostupnými lesy byl začátkem 14. stol. založen šlechtický hrad Lipnice nad Sázavou rodem Lichtenburků. Hrad dobudoval v reprezentativní sídlo tehdy přední velmož české země – Jindřich z Lipé.

Hrad r. 1335 hostil českého krále Jana Lucemburského a jeho syna Karla, který také později jako moudrý král a císař udělil r. 1370 zdejším měšťanům právo várečné. K největšímu poškození hradu došlo jednak při jeho dobývání za třicetileté války a pak především při velkém požáru v roce 1869, kdy většina hradu shořela.

Ve 20. stol. se hrad začal rekonstruovat a tyto práce trvají dosud. A právě při těchto záchranných pracích byly odborníky nalezeny podivné symboly v podobě hákového kříže! Jedná se o dva vyryté symboly v kamenných blocích, pocházející podle odborníků ze středověku. Legenda praví, že na hradě jsou celkem tři takovéto kříže a kdo najde třetí, najde také ukrytý poklad. Jaké je však vědecké vysvětlení takových symbolů?

Historici se snaží objasnit jednak význam těchto symbolů a jednak praktický účel jejich vyrytí do kamenných bloků. Hákový kříž známe z 20. stol. jako nacistický symbol, jaký byl však jeho význam ve středověku? Tento symbol je původně pochází z daleké starověké Indie, kde se používal již před několika tisíci lety jako náboženský symbol a symbol štěstí. Je možné, aby se tento význam rozšířil i ve středověké křesťanské Evropě? Je pravda, že se svastikou se také můžeme setkat ve starověkém Řecku jako s čistě dekorativním prvkem. Na hradě Lipnici však tyto symboly netvoří pravidelnou dekoraci. Odborníci se v tedy v tomto případě kloní k názoru, že svastika zde sloužila v podstatě jako „obchodní značka“ kameníka, který si tímto způsobem označoval své dílo, aby mu bylo zaplaceno. Symboly jsou vždy jen zástupnými obrazci, záleží vždy na lidech, jaký význam jim dají.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje