Hovory s TGM - připravovovaný projekt ke 100. výročí vzniku ČSR

Studenti mohou pokládat řadu otázek na e-learning/ZSV/Hovory s TGM/fórum prezidentu Masarykovi, otázky mohou být různého zaměření, např. se mohou týkat jeho názorů na stát, politiku, otázku války a pacifismu, národnostních menšin, lidských práv, demokracie a absolutismu, hospodářství, sociální rovnosti, kapitalismu a socialismu, náboženství a ateismu, smyslu lidského života, morálky a svědomí, ale také jeho rodiny, osobních vlastností, vztahu ke sportu…

 

Studenti mohou pokládat řadu otázek na e-learning/ZSV/Hovory s TGM/fórum prezidentu Masarykovi, otázky mohou být různého zaměření, např. se mohou týkat jeho názorů na stát, politiku, otázku války a pacifismu, národnostních menšin, lidských práv, demokracie a absolutismu, hospodářství, sociální rovnosti, kapitalismu a socialismu, náboženství a ateismu, smyslu lidského života, morálky a svědomí, ale také jeho rodiny, osobních vlastností, vztahu ke sportu…

Odpovědi na ně budou hledat studenti 3. a 4. ročníků v rámci Společenskovedního semináře a Dějepisného semináře s podporou vyučujících v dílech napsaných TGM a odpovědi budou postupně vkládány na e-learning.
V listopadu 2017 proběhne přednáška doc. PhDr. Michala Stehlíka Ph.D. "Fenomén Masaryk". Nejzajímavější otázky a odpovědi budou zveřejněny na webových stránkách gymnázia.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje