Příběhy našich sousedů na GYNOME

Studenti tercie Bětka, Kevin, Jirka, Vojta, Ester, Anička a Andrea se rozhodli, že se pod vedením Mgr. Pavla Peňáze zapojí do projektu Příběhy našich sousedů neziskové organizace Post Bellum. Cílem bylo vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie a vytvořit reportáž jeho života.

Za svojí pamětnicí se vydali do Charitního domu na Moravci, kde žije Anna Skoumalová, řádovým jménem Pavla, představená Kongregace sester III. řádu sv. Františka pod ochranou sv. Rafaela archanděla. Spolupráce byla velmi příjemná, dozvěděli se spoustu údajů o životě v době normalizace. Návštěva na Moravci se uskutečnila v dobré náladě. Paní ředitelka Charitního domu Petra Řezáčová studentům přichystala i drobné pohoštění. Po skončení natáčení nám ukázala Louisin dům (bývalý chudobinec, pozdější sanatorium) a místní hřbitov, kde jsou pohřbeni mimo jiné řádové sestry, zakladatel moraveckého sanatoria P. Kašpar Dunda a také P. Josef Valerián. 

3 web

 

Skoro veškerou práci na výsledném videu zasluhuje Vojta. Malá skupinka byla vyslána do Jihlavy do Centra dokumentárního filmu v kině Dukla, kde jsme se naučili základy střihu videí či se seznámili s volně dostupnou audiotékou podkresové hudby. Tyto informace jsme důkladně střihači přetlumočili. Zbytek týmu obstarával data, radil a pomáhal se stříháním. Přepisovali jsme rozhovor, skenovali obrázky, psali životopis, tvořili medailonek. Práce bylo pro každého dostatek.

Projektu jsme se zúčastnili, abychom zachránili příběh, který by jinak mohl být zapomenut. Anna Skoumalová se narodila v Dačicích, jako čtvrtá z osmi sourozenců. S rodinou bydlela v  Dolním Bolíkově a již od mala byla vedena k víře a lásce k Bohu. Chodila do školy do Cizkrajova, vychodila devítiletou měšťanku ve Slavonicích a následně se vyučila pánskou krejčovou a začala pracovat v národním podniku Otavan ve Slavonicích, kde šila pracovní oděvy. V 19 letech jí zemřela matka a ona převzala domácnost a péči o mladší sourozence. V té době začala přemýšlet o zasvěcení svého života Bohu. Proto když jí bylo 24 let vstoupila do kongregace sester Rafaelek a přijala řádové jméno Pavla. Kvůli komunistickému režimu se museli scházet tajně, vždy u nějaké ze sester doma nebo na faře. Vedl je tajně vysvěcený kněz Josef Smola a nikomu nesměli nic říct, ani rodině. Naštěstí se o této kongregaci režim nikdy nedozvěděl. V roce 1991 nastoupila do Charitního domu na Moravec, kde se starala o kněze a řeholní bratry. Ti si toho kvůli totalitnímu režimu hodně zažili a někdy se jim vzpomínky na věznění vraceli a dostávali se do stavů, kdy např. museli spát na zemi, nebo se stavěli do kouta místnosti, aby se cítili chráněni. Jedním z kněží, o které se starala, byl páter Josef Valerián, farář na Moravci, který je spojován se známým případem v Babicích. Anna dnes žije na Moravci a od roku 2022 si užívá zasloužený důchod, je v kontaktu s ostatními sestrami z kongregace i rodinou, se kterou se pravidelně navštěvuje. 

2 web

 

Naši studenti svoji práci předvedli na závěrečné prezentaci studentů Žďárska v Kině Vysočina ve Žďáru nad Sázavou za účasti svých pamětníků. Všechny zúčastněné týmy dokázaly, že umí spolupracovat, velmi kvalitně zpracovat vyprávění pamětníků a nebojí se inovativních přístupů. Děkujeme našim studentům za ochotu se do projektu zapojit. 

Naše zpracované VIDEO

ODKAZ NA WEB Příběhy našich sousedů s kompletním medailonkem

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje