Dějepisná olympiáda: 1. místo v kraji

Koncem března se konalo krajské kolo Dějepisné olympiády v Pelhřimově. Student Lukáš Štempel ze 7. A se umístil na 1. místě olympiády, postupuje tedy do celostátního kola.

Tématem této soutěže je letos Československo v období 1945-1992, studenti středních škol soutěžili v kategorii československé dějiny v širších evropských a světových souvislostech. Soutěžní otázky vycházely ze znalostí událostí studené války a hlubších znalostí našich dějin především v období nastolení komunistické diktatury a její následující vlády. V otázkách se pracovalo s dobovými dokumenty a fotografiemi. 

Lukášovi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů a nápadů do celostátního kola, kde bude soutěžit s tématem „Můj region očima pamětníka“. 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje