Výchovný poradce | Gymnázium Vincence Makovského Nové Město na Moravě

YOUR SLOGAN HERE

facebookinstagramyoutube

DE | EN | FR | RU

Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Martin Beneš, Ph.D.

Konzultační hodiny:

úterý 12.00–13.30
pátek 7.15–8.00

Kabinet, telefon:

  • v konzultačních hodinách: Školské poradenské pracoviště, 1. patro, tel. 566 585 043
  • mimo konzultační hodiny: Kabinet chemie (přízemí), tel. 566 585 036

E-mail:   

 

Výchovné poradenství je zaměřeno na:

  • profesní zaměření žáků (výběr seminářů, výběr vysoké školy)
  • vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení
  • vzdělávání žáků mimořádně nadaných
  • vzdělávání žáků se zdravotním postižením
  • pomoc studentům zvládnout psychickou zátěž spojenou se studiem nebo s nečekanými situacemi v osobním životě
  • zprostředkování odborné péče pedagogicko-psychologické poradny, případně jiných specializovaných institucí

Žáci gymnázia a jejich rodiče si mohou domluvit schůzku s výchovným poradcem osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Aktuality – výchovný poradce

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail:
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja
 
Kontaktujte nás
1000 znaků zbývá
feed-image RSS