Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Martin Beneš, Ph.D.

Konzultační hodiny:

úterý 12.00–13.30
pátek 7.15–8.00

Kabinet, telefon:

  • v konzultačních hodinách: Školské poradenské pracoviště, 1. patro, tel. 566 585 043
  • mimo konzultační hodiny: Kabinet chemie (přízemí), tel. 566 585 036

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

 

Výchovné poradenství je zaměřeno na:

  • profesní zaměření žáků (výběr seminářů, výběr vysoké školy)
  • vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení
  • vzdělávání žáků mimořádně nadaných
  • vzdělávání žáků se zdravotním postižením
  • pomoc studentům zvládnout psychickou zátěž spojenou se studiem nebo s nečekanými situacemi v osobním životě
  • zprostředkování odborné péče pedagogicko-psychologické poradny, případně jiných specializovaných institucí

Žáci gymnázia a jejich rodiče si mohou domluvit schůzku s výchovným poradcem osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Aktuality – výchovný poradce

Featured

Prezentace MUNI

Rozhodnutí, na kterou vysokou školu budou směřovat další kroky maturanta, je pro něj hned po maturitě stěžejní. S tímto nelehkým dilematem nám v pondělí 7. 11. 2022 přijel pomoci student třetího ročníku psychologie z filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Featured

Beseda s vysokoškoláky

V pátek 30. 9. se konala již tradiční beseda s vysokoškoláky, bývalými studenty našeho gymnázia.

Featured

Prezentace MUNI

20211207 100043

Výběr vhodné vysoké školy je pro studenty posledního ročníku gymnázia stěžejní otázkou.

V úterý 6. prosince se ve dvou dopoledních hodinách studenti maturitních ročníků dozvěděli podrobné informace o studiu na nám nejbližší Masarykově univerzitě v Brně (MUNI). 

Úspěšnost absolventů v přijetí k následnému studiu

Ve školním roce 2021 – 2022 úspěšně odmaturovali všichni studenti našeho gymnázia a 92 % jich bylo přijato k následnému studiu na vysokých školách různého zaměření. Doprovodný graf zobrazuje úspěšnost přijetí v pěti minulých letech.

Uspesnost 22

 

Struktura VŠ podle zájmu absolventů v roce 2022

StrukturaVS 22

Naše gymnázium dlouhodobě kvalitně vzdělává studenty ve všech oborech, a proto jsou následně absolventi úspěšní v přijetí na vysoké školy dle svého výběru. Podíl jednotlivých zaměření dokládá graf. Někteří studenti byli přijati na více vysokých škol, v grafu je však zobrazena pouze ta škola, na kterou absolvent nastoupil ke studiu.

Featured

Beseda s vysokoškoláky

V pátek 22. 11. 2019 se pro letošní maturanty konala beseda s absolventy našeho gymnázia, kteří nyní studují na vysokých školách po celé České republice.

Featured

Prezentace Masarykovy univerzity

V úterý 4. 12. 2018 se studenti čtvrtého ročníku dozvěděli důležité informace o Masarykově univerzitě (MU). Přijela k nám bývalá studentka našeho gymnázia, která v současné době studuje na MU na fakultě sociálních studií dvouobor žurnalistika – sociologie. 

Featured

Beseda s vysokoškoláky

V pátek 23. listopadu 2018 nás navštívili bývalí absolventi našeho gymnázia, současní vysokoškoláci.

Featured

Setkání s vědou

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se studenti druhých a třetích ročníků zúčastnili akce zvané Science slam. Prostřednictvím čtyř krátkých představení, které si připravili odborníci z Masarykovy univerzity, se seznámili se čtyřmi různými obory.

Beseda s absolventy

V pondělí 27. listopadu jsme se my, studenti maturitních ročníků, setkali s vysokoškoláky (dříve novoměstskými gymnazisty) z Prahy, Brna a Olomouce.

Beseda s vysokoškoláky

Beseda s vysokoškoláky

V pátek 18. listopadu se maturanti sešli s našimi absolventy, současnými studenty vysokých škol.

Beseda s vysokoškoláky

V pátek 27. listopadu 2015  pronikali naši žáci čtvrtých ročníků do nástrah a lákadel vysokoškolského studia.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje