Struktura VŠ podle zájmu absolventů v roce 2022

StrukturaVS 22

Naše gymnázium dlouhodobě kvalitně vzdělává studenty ve všech oborech, a proto jsou následně absolventi úspěšní v přijetí na vysoké školy dle svého výběru. Podíl jednotlivých zaměření dokládá graf. Někteří studenti byli přijati na více vysokých škol, v grafu je však zobrazena pouze ta škola, na kterou absolvent nastoupil ke studiu.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje