Beseda s vysokoškoláky

V pátek 23. listopadu 2018 nás navštívili bývalí absolventi našeho gymnázia, současní vysokoškoláci.

1 beseda 2018

Přišli nám poradit nejen jak se připravit na maturitní zkoušku a na přijímačky, ale také jak zvládnout prvních pár měsíců na vysoké škole. Zastoupeny byly vysoké školy z Brna, Prahy, Olomouce, Pardubic a Českých Budějovic, fakulty odlišných směrů.

2 beseda 2018
Měli jsme možnost porovnat studium oborů lékařských - všeobecného lékařství, zdravotnického záchranáře i zdravotního laboranta, technických - elektrotechniky, jaderného a fyzikálního inženýrství, informatiky, studium práv, ekonomie, pedagogiky a zootechniky.

Díky našim absolventům jsme se dozvěděli podstatné informace o přijímacím řízení, které je na každé škole jiné. Taky studium se v mnohém podobá, ale také se často v mnohém liší. Naši hosté nám prozradili, možná lehce soukromě, jak probíhaly jejich první měsíce v novém prostředí, předali nám informace o ubytování a o cenách. Důležité je taky podotknout, že veškeré naše otázky byly zodpovězeny. Zjistili jsme například význam termínu KREDIT, což pro některé z nás bylo doposud neznámé slovo.
Děkujeme velmi studentům vysokých škol za podporu, kterou nám tento den dali. Jak řekla studentka lékařské fakulty:,, Nesmíte se podcenit, musíte přijít k maturitě a věřit, že to zvládnete, protože všichni jste na tom stejně, každý máte strach, ale pokud jste se připravovali, tak to zvládnete všichni!". Dále děkujeme škole za možnost besedy a studentům za čas, který si pro nás našli.
  

 Romana Čuhlová, 4.B


3 beseda 2018
4 beseda 2018

5 beseda 2018

 

 

 

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje