Featured

Jak si chytře usnadnit učení slovíček

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Když poctivý trénink spojíte s využitím chytré aplikace, úspěch v podobě osvojení slovní zásoby se určitě dostaví. Studenti kvarty používají aplikaci WocaBee v němčině již druhým rokem. Jaká jsou jejich hodnocení?

Featured

3. místo v konverzační soutěži v německém jazyce

nj harvankova

Studentka naší školy Michaela Harvánková (3. B) má jazyky jako koníček. Kromě angličtiny se věnuje i dalším cizím jazykům, např. němčině, kterou se na naší škole učí jako druhý cizí jazyk.

Featured

V Hornorýnském trojmezí aneb z každého rožku trošku

Zejména pro studenty nižších ročníků se realizoval poznávací zájezd do Hornorýnského trojmezí. Nahlédli jsme do krásných koutů Německa, Francie i Švýcarska, ochutnali jsme místní kulturu, jazyk i speciality.

Featured

Němčina opět boduje

Ačkoliv je německý jazyk pro studenty  druhým cizím jazykem, zvládají komunikaci v něm velmi úspěšně. I v letošních okresních kolech se tak naše škola umístila na medailových příčkách díky A. Buchtové (4. A) a V. Peňázové (7. A).

Úspěšná sezona konverzačních soutěží, tentokrát online

tablet

I přes výjimečné a neobvyklé podmínky výuky v letošním školním roce se podařilo udržet kontinuitu konverzačních soutěží. Studenti němčiny a ruštiny, kteří naši školu tradičně v soutěžích v druhém cizím jazyce reprezentují, tak měli možnost zapojit se i letos, a to online.

Featured

Projektwoche "Zukunft" s rodilou mluvčí

V posledním předvánočním týdnu proběhne na naší škole projektová výuka s rodilou mluvčí. Studenti z řad zájemců budou mít možnost celý týden překonávat komunikační bariéry a intenzivně konverzovat  se studentkou pedagogické fakulty z Rakouska Fr. Maria Schinko.

Featured

Naše škola je garantem konverzační soutěže v němčině

V minulých dnech se na našem gymnáziu odehrálo konverzační klání v jazyce německém, a to okresní kolo této soutěže. Její průběh garantujeme již řadu let ve spolupráci s Active SVČ ve Žďáře. 

Jak jsme nepotkali Paula

viden

Vídeň, 6. prosinec 2018

Hvězdné legendě Beatles na dosah byli dnes odpoledne studenti gynome, kteří si na chvíli zažili vzrušenou atmosféru očekávání příchodu Paula Mc Cartneye mezi fanoušky vyčkávajícími u vídeňského hotelu Sachr. Někde tam v tom davu stojíme 

Featured

Druhý cizí jazyk nezůstává na druhé koleji

Studentky našeho gymnázia Monika Daňková (7.A) a Hana Bojanovská (6.A) reprezentovaly naši školu v konverzačních soutěžích v jazyce německém a ruském, a to velmi úspěšně.

Šprechtíme

Naši němčináři i letos zaznamenali úspěch v okresním kole konverzační soutěže. Ta již tradičně proběhla 10. února 2017 na novoměstském gymnáziu. Zúčastnili se jí především studenti gymnázií, kde je dobrá znalost 2. cizího jazyka  samozřejmostí.

Vídeň 2016

Ačkoliv jsme již vkročili do nového roku, nezapomínáme ani na zážitky z toho loňského. Jedním z finálních byla návštěva Vídně poslední školní den roku 2016.

Studentka našeho gymnázia na jazykové soutěži v Rakousku

Studentka 7.A Kristýna Brabcová se zúčastnila ve dnech 9.-11.3. mezinárodní soutěže ve znalostech německého jazyka, která se konala ve městě St. Poelten. Své znalosti si poměřila se studenty z postkomunistických zemí - Slovenska, Maďarska, Slovinska a několika českých gymnázií.

Za poznáním do Švýcarska

Studenti gymnázia měli možnost zúčastnit se vzdělávacího a poznávacího pobytu ve švýcarském St. Gallenu. Cílem bylo procvičit si dopoledne ve škole jazykové dovednosti v němčině a francouzštíně a odpoledne poznat více zemi, kterou většina účastníků navštívila poprvé.

Sprachwettbewerb DaF

V letošním ročníku konverzační soutěže v německém jazyce se naši studenti umístili v okresním kole na 1. a 3. místě.

6. místo na mezinárodní soutěži v německém jazyce

 Motivací pro zapálené a úspěšné studenty německého jazyka je možnost zúčastnit se mezinárodní soutěže v NJ "Deutsch als Fremdsprache" v dolnorakouském hlavním městě St. Pöltenu. Letos naši školu reprezentovala A. Laštovičková ze septimy, která se umístila na skvělém 6. místě z celkového počtu 18 soutěžících. Její postřehy si můžete přečíst dále.

Šprechtíme

Přestože němčina již několik let zaujímá ve výuce čestné místo druhého cizího jazyka, stále se najdou studenti s  odvahou  a odhodláním využít  její znalost v konverzační soutěži.

Předvánoční Vídeň

10. prosince 2013. 5 hodin ráno a já zaklapuji budík. Moment, cože? 5 ráno?! Rozespale přemýšlím, kde se stala chyba... No jo, vždyť dneska jedu s gymplem do Vídně!

Novoměstské gymnázium má postup do krajského kola olympiády v němčině

Každoročně se na našem gymnáziu odehrává okresní  klání v jazyce německém. Studenti 1.–3. ročníku středních škol soutěží o postup do krajského kola a sbírají zkušenosti na bitevním konverzačním poli.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje