Učebnice

Ročník/pokročilost  Autor  Název  Nakl.
1. r. VG/ tercie  kol. aut.
Passt schon! 2/ Passt schon! 1  Polyglot
2. r. VG/ kvarta  kol. aut. Passt schon! 2, 3/Passt schon!  1, 2 Polyglot
3. r. VG/ kvinta  kol. aut. Passt schon! 3 / Passt schon! 2 Polyglot
4. r. VG/ sexta  kol. aut. Passt schon! 4/ Passt schon 3 Polyglot
septima kol. aut. Passt schon! 3, 4 Polyglot
oktáva kol. aut. Passt schon! 4 Polyglot


Doplňková literatura:  Freundschaft ( Zeitschrift), Lektüre in der Schulbibliothek (četba ze školní knihovny) 


Poznámka: Učebnice se objednávají hromadně v září prostřednictvím vyučujícího..

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje