Šprechtíme

Přestože němčina již několik let zaujímá ve výuce čestné místo druhého cizího jazyka, stále se najdou studenti s  odvahou  a odhodláním využít  její znalost v konverzační soutěži.

Kromě poslechu musí zvládnout improvizaci v rámci zadané jazykové situace a svojí fantazii a slovní zásobě mohou popustit uzdu nad obrázkem či fotografií s různorodou tematikou. Naše gymnázium již tradičně poskytuje zázemí pro organizaci okresního kola této soutěže a vždy nás potěší i úspěchy našich studentů. Letos se na třetím místě umístila Anička Laštovičková ze septimy, která bude naši školu rovněž reprezentovat na mezinárodní soutěži v Dolním Rakousku. Blahopřejeme!


 

 

 

 

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje