Novoměstské gymnázium má postup do krajského kola olympiády v němčině

Každoročně se na našem gymnáziu odehrává okresní  klání v jazyce německém. Studenti 1.–3. ročníku středních škol soutěží o postup do krajského kola a sbírají zkušenosti na bitevním konverzačním poli.

Porota složená z pedagogů má náročnou práci vybrat ty nejlepší, vždy však ocení zejména odvahu a chuť soutěžících věnovat svůj čas a energii zdokonalování se v náročném jazyce, kterým němčina bezesporu je, a to ještě v roli druhého cizího jazyka.

 Přejeme tedy všem zúčastněným hodně motivace, radosti a úspěchů  v dalším sebevzdělávání a velmi nás těší
1. místo  Aničky Laštovičkové (6.A) a 4. místo Veroniky Malé (3.B).

Podrobné výsledky můžete najít na stránkách DDM ve Žďáře nad Sázavou, který soutěž organizačně zaštiťuje.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje