Featured

Geologická olympiáda

Když Vy o štok, tak my o dva! Když vy televizor, tak my barevný! Když vy jednoho, tak my dva! I tak by se dalo uvést naše několikaměsíční úsilí, které vyvrcholilo celorepublikovým soubojem těch nejlepších.

Featured

Úspěch v biologické olympiádě

I v letošním školním roce se studentka kvinty Ema Svobodová účastnila biologické olympiády a opět se jí velice dařilo.

Featured

V soutěži YPEF zvítězil tým z GYNOME

 YPEF (Young People in European Forests) je týmová znalostní soutěž pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je zlepšit povědomí mládeže i celé společnosti o významu lesů a lesnictví v současné době. Jedná se o soutěž mezinárodní, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z cca 12 zemí Evropy.

První březnový den se v budově Lesní správy v Novém Městě na Moravě konalo místní kolo, v němž se utkaly tříčlenné týmy z našeho okresu. GYNOME zastupovali tři chlapci z různých ročníků nižšího gymnázia - Matěj Šoustar, Ladislav Mička a Mojmír Prosecký. Jelikož má soutěž dvě části – teoretickou a praktickou, museli kluci nastudovat dostupnou literaturu a procvičit poznávání organismů a přírodnin.

I když se chlapci zúčastnili soutěže poprvé, v konkurenci týmů základních škol a gymnázií obstáli a podařilo se jim dokonce vyhrát. Zajistili si tak postup do oblastního kola, které se bude konat v Brně. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Featured

Maturanti na exkurzi v nemocnici

I v letošním školním roce studenti 4. ročníků biologického a chemického semináře přijali pozvání prohlédnout si různá oddělení Nemocnice v Novém Městě na Moravě.

Featured

Vítězství Emy Svobodové v krajském kole Biologické olympiády

V květnu se v Havlíčkově Brodě konala krajská kola Biologické olympiády pro kategorii C i D. Letošní 57. ročník soutěže nesl název Bezlesí.

Featured

Byli jsme v ZOO!

I v letošním školním roce studenti nižšího gymnázia navštívili ZOO v Jihlavě.

Featured

Další úspěchy GYNOME tentokrát v Biologické olympiádě

Máme velkou radost, že i v letošním školním roce můžeme blahopřát našim studentům ke skvělým výsledkům v této náročné soutěži. Přestože se Anna Svojanovská (2.A) účastnila soutěže poprvé, získala v okresním kole 2. místo v kategorii D.

Featured

Exkurze do sádek

Pokud se chcete něco dozvědět o chovu ryb, tak navštivte sádky v Novém Městě na Moravě. Studenti 2. A tak učinili a 14. října zde byli na exkurzi.

Featured

Exkurze do včelína

Se studenty primy jsme se 6. června vydali do včelína pana Kalába na Harusův kopec. Včelaři zde pro nás připravili zajímavou exkurzi.

Featured

GYNOME má úspěšné řešitele Biologické olympiády

Ema Svobodová (3. A) a Jiří Dvořák (2. A) se díky svým skvělým výkonům zařazují mezi úspěšné řešitele Biologické olympiády. Jirka, který se soutěže zúčastnil poprvé, dosáhl v kategorii D 4. místo v okresním kole.

Featured

Sázíme pro (a na) budoucnost

Naše gymnázium se aktivně zapojuje do veřejně prospěšné činnosti. Tentokrát se jednalo o již druhou výpomoc v lokalitě kolem hotelu Ski. Zatímco v 1. fázi studenti pomáhali upravit terén a odklidit větve, druhá již byla radostnější – sázely se nové stromy.

Featured

Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte! Těžký život ve vodě

To byla témata letošního ročníku biologické olympiády, kde jsme dosáhli pěkných umístění v krajském kole hned v několika kategoriích.

Maturitní otázky z biologie

Přehled maturitních okruhů z biologie najdete ZDE.

Featured

Beseda s profesorem Jiřím Homolou

V pátek 8. 11. 2019 nás navštívil abiturient našeho gymnázia prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., který je dnes ředitelem a vedoucím výzkumu na Ústavu fotoniky a elektroniky na Akademii věd ČR.

Featured

Vítězství v krajském kole biologické olympiády

V letošním roce se studentům našeho gymnázia v přírodovědných soutěžích opravdu daří. Veronika Borková, Jitka Mazlová i Anna Vařejková uspěly v krajské kole Biologické olympiády.

Featured

Vítězky Biologické olympiády studují na našem gymnáziu

Také v letošním roce měli studenti naší školy možnost porovnat svoje znalosti s ostatními v Biologické olympiádě. Nejúspěšnějšími řešitelkami školního kola se staly Veronika Borková (kategorie C) , Jitka Mazlová a Anna Vařejková (obě kategorie D).

Vítězství v okresním kole Biologické olympiády

Veronika Borková, studentka tercie, získala v letošním školním roce nejlepší možné umístění v okresním kole Biologické olympiády ve své kategorii. Veronika není v soutěži nováčkem. Již v loňském roce si v nižší kategorii vybojovala postup do okresního (4. místo) i krajského kola (11. místo).

Studijní literatura do biologie

Učebnice pro nižší a vyšší gymnázium:

Forma seminární práce z biologie

Pokyny pro zpracování seminárních prací:

Biologie v 1.B tak trochu netradičně

 

Zvoní. Začíná hodina biologie. Dnes nás ale nečeká 45 minut v uzavřené učebně, obdivovat krásy přírody jdeme do novoměstského arboreta.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje