Beseda s profesorem Jiřím Homolou

V pátek 8. 11. 2019 nás navštívil abiturient našeho gymnázia prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., který je dnes ředitelem a vedoucím výzkumu na Ústavu fotoniky a elektroniky na Akademii věd ČR.

Společně se studenty fyzikálního, chemického a biologického semináře ze 3. a 4. ročníku jsme se zúčastnili jeho přednášky, kde nám přiblížil svůj výzkum, který se zabývá optickými biosenzory. Ty by mohly v budoucnosti revolučně pomoci celému zdravotnictví. Přednáška byla jistě pro všechny velkým přínosem. Naskytla se nám možnost zažít, jak vypadají vysokoškolské přednášky a zároveň jsme mohli vidět, jak moc jsou v praxi spjaté vědy jako fyzika, biologie nebo chemie.

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje