Studijní literatura do biologie

Učebnice pro nižší a vyšší gymnázium:

Nižší gymnázium

Hravý přírodopis 6–9, vyd. TAKTIK 

Vyšší gymnázium

Doporučená literatura:

1. ročník – Biologie rostlin pro gymnázia (Fortuna, Kincl a kol.)

2. ročník – Biologie živočichů pro gymnázia (Fortuna, Smrž a kol.)

3. ročník – Biologie člověka pro gymnázia (Fortuna, Novotný a kol.)

Genetika ( Scientia, Kočárek)

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje