Anotace k biologickému semináři ve 3. a 4. ročníku

Seminář je určen studentům, kteří mají hlubší zájem o biologii a chtějí si rozšířit znalosti a dovednosti teoretické i praktické, budoucím studentům lékařských fakult, farmacie, ekologie, genetiky...

CO JE NÁPLNÍ SEMINÁŘE:

  • rozšiřuje výuku o nové biologické poznatky
  • seznamuje studenty s fylogenezi živých organizmů
  • umožňuje praktické poznávání živé přírody(práce v terénu,určování rostlin a živočichů, příprava mikroskopických preparátů a mikroskopování)
  • připravuje studenty pro biologickou olympiádu
  • připravuje studenty k maturitní zkoušce
  • vede studenty ke zpracování seminární práce,téma si student volí dle vlastního zájmu o určitou problematiku

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje