Struktura přijímacího řízení

  Obor    Gymnázium
čtyřleté studium osmileté studium
se sportovní přípravou všeobecné všeobecné (prima)
s rozšířenou výukou informatiky
se sportovním zaměřením
Odevzdání přihlášky  30. 11. 2016  1. 3. 2017  1. 3. 2017
Talentové zkoušky
1. termín
 4. 1. 2017  -
Talentové zkoušky
2. termín
5. 1. 2017 - -
1. termín jednotné zkoušky (Ma, Čj) 12. 4. 2017
18. 4. 2017
2. termín jednotné zkoušky (Ma, Čj) 19. 4. 2017 20. 4. 2017
Kritéria přijetí zde zde zde
Přihláška
ke stažení
pdf, excel pdf, excel pdf, excel
Informace MŠMT

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek zde

Vyhláška o přijímacím řízení zde

Dny otevřených
dveří
po telefonické dohodě možno kdykoliv 13. a 14. 1. 2017
Přijímačky
nanečisto

7. února 2017 - informace naleznete zde

výsledky PZ NANEČISTO - naleznete zde

Přípravné kurzy na jednotné zkoušky

Harmonogram a tematické zaměření naleznete zde

Nezávazné přihlášení zde

Výsledky
přijímacího
řízení

talentová zkouška, náhradní termín

přijímací řízení

 zde zde
Featured

Výsledky přijímacího řízení 2024

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 naleznete v tomto článku.

Featured

Doplnění kapacity kvarty

Gynome vyhlašuje přijímací řízení na doplnění kapacity kvarty víceletého gymnázia pro školní rok 2024/2025.

Featured

Výsledky přijímacích zkoušek 2023

Výsledky jednotlivých oborů naleznete v tomto článku.

Featured

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto 2023

Souhrn výsledků jednotlivých testů naleznete v tomto článku.

Featured

Výsledky náhradního termínu talentové zkoušky – únor 2023

Výsledky náhradního termínu talentové zkoušky z 1. února 2023 naleznete v tomto článku.

Featured

Výsledky talentové zkoušky – leden 2023

Výsledky talentové zkoušky z 11. ledna 2023 naleznete v tomto článku.

Featured

Přijímací řízení na doplnění kapacity sekundy

Gynome vyhlašuje přijímací řízení na doplnění kapacity sekundy pro školní rok 2022/2023.

Featured

Výsledky druhého kola přijímacího řízení – 2022

Výsledky naleznete v tomto článku.

Featured

Výsledky přijímacího řízení 2022

Výsledky jednotlivých oborů naleznete v tomto článku.

Featured

Výsledky náhradního termínu talentové zkoušky – únor 2022

Výsledky náhradního termínu talentové zkoušky naleznete zde.

Featured

Výsledky talentové zkoušky - leden 2022

Výsledky pohybového testu konaného v rámci talentové zkoušky do oboru Gymnázium se sportovní přípravou naleznete ZDE.

 

Featured

Výsledky druhého kola přijímacího řízení – 2021

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro čtyřleté studium naleznete v tomto článku.

Featured

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení – 2021

Kritéria pro druhé kolo přijímacího řízení pro čtyřleté všeobecné studium naleznete v tomto článku.

Featured

Výsledky přijímacího řízení 2021

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 naleznete v tomto článku.

Featured

Upozornění pro uchazeče o studium

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Featured

Výsledky talentové zkoušky - leden 2021

Výsledky pohybového testu v rámci talentové zkoušky do oboru Gymnázium se sportovní přípravou naleznete v tomto článku.

Featured

Výsledky druhého kola přijímacího řízení – 2020

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro čtyřleté studium naleznete v tomto článku.

Featured

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení – červen 2020

Kritéria pro druhé kolo přijímacího řízení pro čtyřleté všeobecné studium a pro čtyřleté sportovní studium naleznete v tomto článku.

Featured

Výsledky přijímacího řízení 2020 – osmileté studium – po náhradním termínu

Výsledky přijímacího řízení pro osmileté studium naleznete zde.

Featured

Výsledky přijímacího řízení 2020 – čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení pro čtyřleté studium naleznete zde.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje