Výsledky druhého kola přijímacího řízení – 2021

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro čtyřleté studium naleznete v tomto článku.

Gymnázium všeobecné – čtyřleté studium – obor 79-41-K/41 – 2. kolo

Evidenční číslo uchazeče

Výsledek
204 přijat
202 přijat
201 přijat
203 přijat
205 přijat

Zveřejněno 8.6.2021.

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 10 pracovních dnů. Odevzdat lze ve škole, nebo zaslat poštou.

Současně prosíme o informaci k výběru druhého cizího jazyka z nabídky německý – ruský – francouzský jazyk a výběru hudební nebo výtvarné výchovy.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje