Výsledky přijímacího řízení 2021

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 naleznete v tomto článku.

Výsledky přijímacího řízení:

 

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků - a to buď ve škole, nebo k poštovní přepravě

(stačí razítko pošty s tímto datem).

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje