Výsledky druhého kola přijímacího řízení – 2020

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro čtyřleté studium naleznete v tomto článku.

 

Gymnázium všeobecné – čtyřleté studium – obor 79-41-K/41 – 2. kolo

Evidenční číslo uchazeče

Ma Čj prospěch soutěže součet Výsledek
205 27 29 29 25 110 přijat
206 32 46 30 0 108 přijat
207 25 31 30 10 96 přijat
208 35 31 29 0 95 přijat
203 25 40 20 0 85 přijat
202 32 24 27 0 83 přijat
201 20 30 7 0 57 přijat

 

Gymnázium se sportovní přípravou – čtyřleté studium – obor 79-42-K/41 – 2. kolo
Evidenční číslo uchazeče Ma Čj prospěch soutěže součet  Výsledek
204 27 29 29 25 110 přijat

Hranice úspěšnosti pro splnění testu z matematiky a českého jazyka je v součtu 30 bodů.
Váha jednotlivých dílčích kritérií přijímacího řízení při výsledném hodnocení je 1 : 1 : 1 : 1.
Minimální hranice pro přijetí uchazeče je 40 bodů. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.
Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 10 pracovních dnů. Odevzdat lze ve škole, nebo zaslat poštou.

Současně prosíme o informaci k výběru druhého cizího jazyka z nabídky německý – ruský – francouzský jazyk a výběru hudební nebo výtvarné výchovy.

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje