Výsledky přijímacích zkoušek 2023

Výsledky jednotlivých oborů naleznete v tomto článku.

 Výsledky přijímacího řízení:

V pátek 28. 4. 2023 od 15.00 do 16.00 proběhne v aule gymnázia předávání rozhodnutí o přijetí. Zde bude možné také odevzdat zápisový lístek. Ten vám vydá vaše základní škola. Případně můžete zápisový lístek odevzdat v kanceláři školy do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků (nejpozději do 16. 5. 2023).

Budoucí studenti čtyřletého studia se mohou nově rozhodnout ve výběru druhého cizího jazyka pro španělštinu. Tuto změnu můžete nahlásit při odevzdávání zápisového lístku.

Nahlížení do spisu se uchazeči nebo jeho zákonnému zástupci umožňuje podle § 38 správního řádu v pátek 28.4.2023 od 13.00 do 14.00.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje