Realizace environmentální výchovy na gymnáziu II.

V loňském roce se naší škole podařilo získat dotaci z Fondu Vysočiny z grantového programu Životní prostředí 2014 na projekt Realizace environmentální výchovy na gymnáziu. O projektu jsme již informovali na začátku letošního roku.

Škola je vybavena koši a kontejnery na tříděný odpad a na školní zahradě máme ekokoutek s bylinkovou zahrádkou, hmyzím hotelem, budkami a krmítky pro ptáky.

Do další fáze projektu se kromě učitelů zapojili i studenti. V zimě přikrmovali ptáky a ve výtvarné výchově vytvářeli ze dřeva popisné cedulky pro bylinkovou zahrádku. Nápisy na cedulkách vznikly technikou vypalování. Každá cedulka nese český i latinský název příslušné byliny.

Ani učitelé nezaháleli. Postupně vytvořili pracovní listy, které se týkají třídění odpadů a odpadového hospodářství, dále pak zoologie a botaniky.

S řešením pomáhá studentům zakoupená odborná i určovací literatura. Pracovní listy jsou navíc využívány v hodinách biologie a zeměpisu. Ekokoutek navštěvujeme v rámci laboratorních cvičení nebo při akcích pořádaných školou.

Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli, zvláště pak Kraji Vysočina, jenž jej finančně podpořil.

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje