Realizace environmentální výchovy na gymnáziu …

b01 611ba

… je název projektu, který na naší škole probíhá od loňského školního roku. Již několik let třídíme na gymnáziu baterie a drobný elektroodpad. Separace ostatních druhů odpadu však nebyla dostačující, a tak jedním z cílů projektu bylo vybavit školu sběrnými nádobami a kontejnery na papír, plasty a směsný odpad.

Od září 2014 máme v každé třídě, na chodbách i v dalších prostorách umístěny sběrné koše, a tak nejen studenti, ale i všichni zaměstnanci odpad třídí. Dalším záměrem bylo vytvořit na školní zahradě zázemí pro výuku environmentální výchovy v podobě příjemného ekokoutku. V návaznosti na další projekty vznikla na školní zahradě bylinková zahrádka a byl zde instalován i hmyzí hotel, což je domeček z přírodních materiálů pro motýly, brouky a blanokřídlé.

Ve spolupráci s panem Jaromírem Čejkou z CHKO Žďárské vrchy byly na stromech instalovány ptačí budky a krmítka, o které budou studenti v zimních měsících pečovat. Ekokoutek využijeme nejen v hodinách biologie, ale rovněž v jiných předmětech, kdy mohou být studenti vyučováni na čerstvém vzduchu a výuku si takto zpestřit. Řada úkolů je však ještě před námi - např. výroba popisných cedulek pro bylinkovou zahrádku nebo příprava pracovních listů, s nimiž budou studenti v rámci laboratorních cvičení v jarních měsících pracovat.

 

b02 3fe37

b03 dc8b8

 Tento projekt je spolufinancován z Fondu Vysočiny z grantového programu Životní prostředí 2014.

FOND VYSOCINY SV RGB web bf019

 

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje