Nové školní servery, virtualizace i bezpečnější zálohování

Koncem školního roku 2014/2015 získalo naše gymnázium dotaci z Fondu Vysočiny z grantového programu Informační a komunikační technologie 2015 na dva projekty: "Virtualizace školy – 1. fáze" a "Bezpečnost školy – fáze zálohování".

Záměrem projektu "Virtualizace školy – 1. fáze" bylo pořízení nových serverů s dostatečnou operační pamětí a virtualizačního software, který umožní virtualizaci vybraných strojů ve škole.

V rámci tohoto projektu gymnázium pořídilo dva servery PowerEdge R320, Intel Xeon E-24XX v2 Processors se 64 GB RAM a 4TB SAS diskovým polem uvnitř serveru. Jako virtualizační software byla pořízena licence Academic VMware vSphere 6 Essentials Kit for 3 hosts.

V průběhu letních prázdnin a na počátku tohoto školního roku následovala kompletní výměna staré serverové techniky a instalace nové, konfigurace serverů a převod stávajících virtualizovaných serverů. Následně byla provedena virtulizace vybraných školních desktopů.

Díky realizaci projektu "Virtulizace školy – 1. fáze" je nyní gymnázium vybaveno dostatečně výkonnou serverovou technikou s možností budoucího rozšíření

servery 02 web e7bb2 

Záměrem projektu "Bezpečnost školy – fáze zálohování" bylo získání kvalitního zálohování současných i budoucích virtuálních strojů, na nich provozovaných služeb a veškerých uložených dat.

Škola získala komplexní zálohovací software Veeam Backup ve verzi Essentials pro prostředí VMware, které je na škole nasazeno. Pořízený software podporuje replikaci celých virtuálních serverů, zálohování celých virtuálních serverů nebo jen jednotlivých souborů a jejich následnou obnovu. Velkou úsporu ukládaných dat při zálohování a replikaci zajišťuje inkrementální řešení.

Nasazením Veeam Backup Essentials získalo gymnázium funkční a použitelné zálohy, které se dají snadno obnovit a nejsou závislé na lidském faktoru. Veškerá správa, nastavení zálohovacích procesů a kontroly archivačních běhů jsou řešeny pomocí centrálního administračního rozhraní s předem nastavenými periodickými úlohami, probíhajícími zcela bez zásahu obsluhy.

Děkujeme všem, kteří se na projektech podíleli a umožnili bezproblémový přechod na novou techniku od počátku letošního školního roku.

Projekty "Virtualizace školy – 1. fáze" a "Bezpečnost školy – fáze zálohování" byly spolufinancovány z Fondu Vysočiny z grantového programu Informační a komunikační technologie 2015.

FOND VYSOCINY SV RGB zakladni 5eed5

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje