Zveme vás na konferenci Počítač ve škole 2017

Srdečně vás zveme na 14. ročník konference Počítač ve škole, která se koná od 11. 4. do 13. 4. 2017 na gymnáziu v Novém Městě na Moravě. Seznamte se s novinkami a trendy ve využívání digitálních technologií ve výuce.

 

Hlavní témata konference Počítač ve škole

Digitální gramotnost a informatické myšlení

 • Koncepce – jak podpořit digitální gramotnost a informatické myšlení žáků?
 • Profil Učitel21 – co přinese Standard digitálních kompetencí učitele?
 • Inkluze – pomáhá ICT žákům se speciálními vzdělávacími potřebami?
 • Projekty – podpoří výzvy OP VVV digitální vzdělávání?

Výukové hry, virtuální a rozšířená realita

 • Vybavení – mobil, tablet nebo desktop do virtuálního světa?
 • Aplikace – jaké výukové aplikace využívají rozšířenou a virtuální realitu?
 • Kreativita – jak na 3D modelování a tvorbu vlastní hry?
 • Simulace – jak postavit město, založit firmu, stát se politikem? 

Laboratorní cvičení s podporou ICT

 • Elektronika – už jste stavěli a programovali Arduino?
 • Robotika – chcete rozpohybovat vlastního robota?
 • Laboratorní sady – jak realizovat experimenty v biologii, chemii a fyzice?
 • BYOD – jak využít žákovská zařízení při experimentování? 

Výuka humanitních předmětů s podporou ICT

 • Čeština – jaké aplikace na výuku gramatiky, literatury a rétoriky?
 • Společnost – psychologie, sociologie, právo a ekonomie s podporou ICT?
 • Dějiny – výuka historie s knihou, interaktivní tabulí nebo tabletem?
 • Umění – jak podpoří ICT výuku hudební a výtvarné výchovy? 

 

Co nabídneme na workshopech?

 • aplikace pro mobilní zařízení využitelné ve výuce přírodovědných, technických i humanitních předmětů
 • cloudová řešení pro školní výuku i osobní agendu
 • e-učebnice pro interaktivní tabuli, počítač i tablet
 • kancelářské i multimediální aplikace v praktických ukázkách
 • pokusy s experimentálními systémy pro výuku přírodních věd
 • ukázky využití robotických stavebnic
 • programování desktopových i mobilních aplikací
 • rady pro vybavení a nastavení školní wi-fi

 

Komu je konference Počítač ve škole určena?

 • ředitelům škol, metodikům ICT
 • učitelům češtiny, jazyků, přírodovědných, společenskovědních a humanitních předmětů
 • učitelům informatiky
 • učitelům a pracovníkům v zájmovém a neformálním vzdělávání, vedoucím počítačových kroužků
 • firmám působícím v sektoru vzdělávání

 

Přijeďte vystoupit na konferenci!

Konference Počítač ve škole je především prostorem pro vzájemné setkávání a výměnu zkušeností vás, učitelů základních a středních škol. Pokud tedy máte co nabídnout k uvedeným tématům, neváhejte a přijeďte na konferenci vystoupit s přednáškou či workshopem.

Nebojte se vystoupit a pochlubit se s vašimi nápady a zkušenostmi, právě to zajímá ostatní nejvíce. Nezapomněli jsme ani na autorskou odměnu pro vás. Nejzazší termín přihlášení vašeho příspěvku je 15. březen 2017.

Jak se přihlásit?

Podrobné informace o konferenci Počítač ve škole 2017 včetně registračního formuláře najdete na webu konference http://www.pocitacveskole.cz/kategorie/setkavani/pocitac-ve-skole-2017.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje