Primární prevence ve škole

Během měsíce října a listopadu se na naší škole uskutečnily programy primární prevence, které pro žáky nižšího gymnázia připravilo novoměstské sdružení EZOP – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Program pro primu a sekundu s názvem „Kyberbezpečí“ byl zaměřen na informace o zásadách bezpečného chování na internetu, obdobný program s názvem „Pravidla a zákon na internetu“ absolvovali žáci tercie.

Další tématický celek pro primu měl za cíl prohloubit poznání sebe sama a uvědomit si svoji identitu – „Já jsem já, ale kdo to vlastně je?“ Schopnost respektovat autority a přijmout zodpovědnost za svoje chování, to byl program pro sekundu s názvem „Někoho chci následovat a někoho musím poslouchat“. Komunikační dovednosti v boji proti manipulaci a agresi si tercie mohla vyzkoušet v programu „Předsudky nejsou dobré úsudky“.

Nabídka a realizace programů sdružení EZOP žáky i jejich třídní učitele zaujala a všichni se mohou těšit na další spolupráci.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje