Proč říct marihuaně ne!

Dvacet důvodů proč říct marihuaně ne!

1. Marihuana obsahuje aktivní složku THC, která vede ke stejné biochemické reakci, jaká zřejmě zesiluje závislost na jiných drogách, od nikotinu  až po heroin: k postupnému uvolňování dopaminu, který navozuje v mozku pocit uspokojení, což nutí uživatele pokračovat v užívání drogy. Když je dlouhodobé užívání marihuany porušeno, v mozku se  zvýší hladina peptidu, nazývaného faktor uvolňující kortikotropin, který podporuje citové napětí a úzkost vyvolané odnětím opiátu.

 

2. Marihuana má na mozek podobné účinky jako tvrdé drogy.

 

3. Marihuana snižuje schopnost řídit motorová vozidla až 10 a  více hodin po jejím požití.

 

4. Droga prodlužuje reakční čas, vede k poruchám vnímání /zkreslování vzdáleností a velikostí/. Ztíženo je rozlišování barev.

 

5. Zhoršují se kognitivní funkce.

 

6. Marihuana vede k obtížnému přesunu materiálu z krátkodobé do dlouhodobé paměti, zhoršuje odhad času.

 

7. Dlouhodobé užívání zvyšuje riziko schizofrenie, popisují se úzkostné stavy a deprese.

 

8. Rizikem jsou toxické psychózy, ztráta zájmu o jiné věci než o drogy.

 

9. Lze se setkat s poruchou paměti, horší je pohybová koordinace.

 

10. Marihuana vede k poklesu spermatogeneze.

 

11. Marihuanový kouř vede ke zhoršení imunitní funkce – oslabuje odolnost vůči nemocem.

 

12. Časté jsou záněty dýchacích cest a nádory v této oblasti.

 

13. Zneužívání marihuany v těhotenství zvyšuje riziko malformací plodu a zvyšuje mortalitu novorozenců. U dětí takových matek se častěji vyskytuje nonlymfoblastická leukémie.

 

14. Marihuana zrychluje srdeční frekvence – což ohrožuje lidi s nemocí srdce.

 

15. Cigareta marihuany obsahuje o polovinu více rakovinotvorných látek než cigareta tabáku.

 

16. THC je 4 000x účinnější než alkohol.

 

17. Metabolity THC jsou rozpustné v tucích, značně se váží k mozkové tkáni. 18.1% THC lze v moči až po 1–3 měsících.

 

19. Odvykací syndrom – projevuje se poruchou spánku a chuti k jídlu, podrážděnost, neklid,třes, pocení, nevolnost, křeče.

 

20. Kromě THC obsahuje marihuana 400 dalších sloučenin zdraví škodlivých.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje