Proč říct marihuaně ne!

YOUR SLOGAN HERE

facebookinstagramyoutube

DE | EN | FR | RU

Dvacet důvodů proč říct marihuaně ne!

1. Marihuana obsahuje aktivní složku THC, která vede ke stejné biochemické reakci, jaká zřejmě zesiluje závislost na jiných drogách, od nikotinu  až po heroin: k postupnému uvolňování dopaminu, který navozuje v mozku pocit uspokojení, což nutí uživatele pokračovat v užívání drogy. Když je dlouhodobé užívání marihuany porušeno, v mozku se  zvýší hladina peptidu, nazývaného faktor uvolňující kortikotropin, který podporuje citové napětí a úzkost vyvolané odnětím opiátu.

 

2. Marihuana má na mozek podobné účinky jako tvrdé drogy.

 

3. Marihuana snižuje schopnost řídit motorová vozidla až 10 a  více hodin po jejím požití.

 

4. Droga prodlužuje reakční čas, vede k poruchám vnímání /zkreslování vzdáleností a velikostí/. Ztíženo je rozlišování barev.

 

5. Zhoršují se kognitivní funkce.

 

6. Marihuana vede k obtížnému přesunu materiálu z krátkodobé do dlouhodobé paměti, zhoršuje odhad času.

 

7. Dlouhodobé užívání zvyšuje riziko schizofrenie, popisují se úzkostné stavy a deprese.

 

8. Rizikem jsou toxické psychózy, ztráta zájmu o jiné věci než o drogy.

 

9. Lze se setkat s poruchou paměti, horší je pohybová koordinace.

 

10. Marihuana vede k poklesu spermatogeneze.

 

11. Marihuanový kouř vede ke zhoršení imunitní funkce – oslabuje odolnost vůči nemocem.

 

12. Časté jsou záněty dýchacích cest a nádory v této oblasti.

 

13. Zneužívání marihuany v těhotenství zvyšuje riziko malformací plodu a zvyšuje mortalitu novorozenců. U dětí takových matek se častěji vyskytuje nonlymfoblastická leukémie.

 

14. Marihuana zrychluje srdeční frekvence – což ohrožuje lidi s nemocí srdce.

 

15. Cigareta marihuany obsahuje o polovinu více rakovinotvorných látek než cigareta tabáku.

 

16. THC je 4 000x účinnější než alkohol.

 

17. Metabolity THC jsou rozpustné v tucích, značně se váží k mozkové tkáni. 18.1% THC lze v moči až po 1–3 měsících.

 

19. Odvykací syndrom – projevuje se poruchou spánku a chuti k jídlu, podrážděnost, neklid,třes, pocení, nevolnost, křeče.

 

20. Kromě THC obsahuje marihuana 400 dalších sloučenin zdraví škodlivých.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail:
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

Kontaktujte nás
1000 znaků zbývá