Maturitní okruhy ze zeměpisu

Profilová část maturitní zkoušky ze zeměpisu je složena ze dvou částí. Základem maturitní zkoušky je ústní část (15 min.), druhou část zkoušky tvoří obhajoba maturitní práce (15 minut, z toho 10 minut prezentace studenta, 5 minut diskuze). 

Výsledná známka z maturitní zkoušky je váženým průměrem známky z ústní části (váha 2/3) a známky z maturitní práce (váha 1/3).

Maturitní okruhy ústní části profilové zkoušky ze zeměpisu

Aktuální maturitní okruhy ze zeměpisu najdete ZDE.

Povolené pomůcky k maturitní zkoušce:

  • Školní atlas světa (Kartografie Praha)
  • Školní atlas České republiky (Kartografie Praha)
  • Školní atlas dnešního světa (Terra)
  • Vysočina. Tematický atlas (Kraj Vysočina)

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje