Vynikající úspěch studentů 4.A v soutěži Poznej Vysočinu

Známe Kraj Vysočina! Oba naši soutěžící se umistili v první čtveřici.

 

V pátek 22. března 2013 se uskutečnil v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě čtvrtý ročník soutěže Poznej Vysočinu. Ve finálovém kole čekalo na soutěžící 30 otázek, které prověřily znalosti žáků o Kraji Vysočina v různých oblastech – zeměpis, historie, přeshraniční spolupráce, kultura atd. Na vypracování byl časový limit 60 minut a v případě rovnosti bodů rozhodoval čas odevzdání.

První kolo soutěže proběhlo na jednotlivých školách v únoru a dva nejlepší řešitelé z každé přihlášené školy byli pozváni 22. března do finálového kola v Jihlavě. Celkem se utkalo 124 chlapců a dívek z Kraje Vysočina.

V této konkurenci se studenti 4.A rozhodně neztratili. Ondřej Dacer dosáhl na vynikající 2. místo a Barbora Smitková skončila na 4. místě.

barbora

Oba získali řadu věcných cen (mimo jiné tablet za 2. místo) a navíc je čeká koncem dubna výlet do Prahy, který je určen pro 40 nejúspěšnějších soutěžících. Během dvoudenního pobytu v Praze se mohou těšit například na muzikálové představení Kapka medu pro Verunku, plavbu parníkem, večerní prohlídku starou Prahou nebo na návštěvu Senátu a podmořského světa.

Předmětová komise zeměpisu děkuje soutěžícím za příkladnou reprezentaci školy a věří, že na dosavadní výsledky naváží v dalších letech v soutěži S Vysočinou do Evropy, která je určena pro studenty středních škol.

ondra 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje