Sportovní hry - vyšší gymnázium

Obsahové vymezení předmětu:

Cílem a obsahem vyučovacího předmětu sportovní hry je všeobecný tělesný a pohybový rozvoj, spolu s osvojením praktických dovedností i teoretických znalostí.

Výuka je převážně zaměřena na basketbal, kopanou, sálovou kopanou, futsal, volejbal, florbal a dle podmínek basebal, nohejbal.

 

 

Časové a organizační vymezení předmětu:

Předmět sportovní hry je nepovinný předmět s dvouhodinovou týdenní dotací.

Podle zájmu studentů vyššího gymnázia je otvírán pro skupinu děvčat a chlapců. Předmět je realizován ve velké tělocvičně našeho gymnázia.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje