Vítězství v celostátní překladatelské soutěži

GYNOME slaví veliký úspěch – vítězkou překladatelské soutěže Juvenes Translatores se stala naše Tereza Klapačová! Do národního kola postoupila také Lída Pejchalová a obsadila krásné deváté místo. V soutěži tak uspěly obě zástupkyně z naší školy.

Juvenes Translatores je celostátní překladatelská soutěž organizovaná generálním ředitelstvím Evropské komise pro překlady (DGT EK) a znamená příležitost pro všechny mladé lingvisty seznámit se s překladatelstvím mezi evropskými jazyky a porovnat své schopnosti se studenty z celé republiky.

Na začátku stáli soutěžící před náročným úkolem: přeložit v časovém limitu dvou hodin text o délce přibližně 1,5 normostrany z angličtiny do češtiny. Anonymizované překlady poté hodnotili odborníci z DGT EK a Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Mezi kritéria patřila významová, gramatická a stylistická správnost, plynulost a kreativita překladatelských řešení.

Cesta, která započala už na začátku ledna samotným překladem soutěžního textu, byla dovršena minulý týden slavnostním vyhlášením výsledků. Jsme nesmírně hrdí, že oba překlady z GYNOME se umístily v top 10.

Gratulujeme!

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje