Erasmus+ KA1 školní vzdělávání, projekt č. 2020-1-CZ01-KA101-077884

Název projektu:

Zlepšení kvality výuky

Název projektu anglicky:

Quality of Teaching Improvement

Datum zahájení projektu:

1. 9. 2020

Datum ukončení projektu:

31. 8. 2023

Doba trvání projektu:

24 měsíců

Celková výše dotace:

14061 €

Hlavním cílem tohoto projektu je pracovat na zlepšení kvality výuky, a to zejména v oblasti cizích jazyků. Dále chceme efektivně zapojovat ICT technologie napříč různými předměty tak, aby byla výuka pro naše studenty zajímavá a pestrá. Naši učitelé cizích jazyků budou mít možnost rozvíjet své jazykové kompetence v prostředí, ve kterém se normálně nepohybují. Také se seznámí s různými vyučovacími metodami, které mohou jejich výuku zatraktivnit. Získané poznatky si pak mohou s kolegy na naší škole vzájemně předávat.

V neposlední řadě bychom rádi navázali kontakty s nějakou zahraniční školou, abychom mohli v další výzvě zapojit do projektu Erasmus + také naše studenty.

erasmusplus

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje