Maturanti zakončili studium badatelským dnem v Moravském krasu

kolibky

Koncem dubna se studenti maturitních ročníků zapojili do badatelských dnů realizovaných v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost. Vydali se na expedici do Moravského krasu.

První zastávkou byl pivovar v Černé Hoře. Během exkurze s odborným výkladem se studenti seznámili s jednotlivými fázemi výroby piva přímo v provozu. Navštívili varnu, spilku a stáčírnu.

pivovar

Poté jsme se přesunuli do centra Moravského krasu a navštívili Kateřinskou jeskyni. Zde se studenti zabývali především vznikem a vývojem krasových jeskyní a jednotlivých krasových útvarů. 

jeskyne

Odpoledne jsme část Moravského krasu prošli. Studenti si prohlédli Rudické propadání a vápencové skalní město Kolíbky. V obci Rudice studovali horniny Moravského krasu i pískovcové sedimenty v nedalekém lomu.

 lom

Poslední navštívenou lokalitou bylo Josefské údolí, kde se nachází několik menších volně přístupných krasových jeskyní. Studenti si prohlédli jeskyni Kostelík, Býčí skálu, vývěry Jedovnického potoka a jeskyni Jáchymka.

josefske-udoli

Celou trasu badatelského dne studenti zaznamenali pomocí přístroje GPS a zjištěné poznatky zapisovali do pracovních listů. Díky aktivnímu přístupu maturantů i hezkému počasí se badatelský den vydařil. 

 Další fotografie z badatelského dne maturitních tříd najdete na facebookovém profilu gymnázia.

Tento badatelský den byl již třetím, který jsme v rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost na novoměstském gymnáziu realizovali. Během března studenti navštívili Hvězdárnu a Anthropos v Brně a také Vírskou přehradu a úpravnu vody Švařec.


Tento badatelský den je součástí projektu Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

logolink BAR JPG 450px

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje