Experimentální týden - Liberecko

gynome logo

Experimentální týden je zaměřen na praktické využitíznalostí a dovedností, které žáci získali ve výuce biologie, fyziky, chemie a zeměpisu. Uskuteční se v termínu 9.-13. 6. 2014.

Hlavní náplní výuky budou návštěvy přírodovědných a technických expozic, experimentování a výuka v terénu.

Experimentálního týdne se zúčastní vybraní studenti 3. ročníků vyššího gymnázia. Vzhledem k tomu, že účast na experimentálním týdnu je hrazena z prostředků projektu, je počet účastníků omezen na 45 osob.

 

Podrobnější informace o experimentálním týdnu:

Organizační pokyny

Poučení o bezpečnosti

Předběžný program

 


Experimentální týden je součástí projektu Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 logolink BAR JPG 450px

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje