Praktická výuka na Vírské přehradě a úpravně vody Švařec

vir

Koncem března se studenti prvních ročníků vyššího gymnázia zúčastnili badatelského dne s fyzilkálním a chemickým zaměřením.

Na hrázi Vírské přehrady se dověděli o principu údolní přehrady, její stavbě a mechanických vlastnostech. Poté navštívili elektrárnu u přehrady Vír, která dokumentuje využití elektromagnetické indukce v praxi a studovali problematiku rozvodu elektrické energie.

 

Odpoledne se studenti přemístili Švařce, kde navštívli úpravnu vody. Seznámili se s analýzou pitné i povrchové vody za použití různých analytických metod.

svarec

Výstupem badatelského dne byly pracovní listy, které studenti zpracovali. Zjistěné poznatky byly dále využity ve výuce biologie a chemie.

 

  


Tento badatelský den je součástí projektu Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

logolink BAR JPG 450px

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje