Experimentální týden 2019 aneb výuka přírodních věd v terénu

Již tradičně se studenti 3. ročníků novoměstského gymnázia vydávají koncem školního roku na experimentální týden. Jde o přírodovědnou expedici zaměřenou na výuku biologie, fyziky, chemie a zeměpisu v terénu.

První zastávkou na cestě do Trutnova byla Elektrárna Opatovice, kde se žáci seznámili s provozem a výrobou elektrické energie.

  et 2019 01

Během pondělí proběhlo také základní seznámení žáků s přístroji GPS, které v dalších dnech využívali k mapování v terénu.

et 2019 02 

Keplerovy a Newtonovy zákony, pohyby těles v gravitačním poli i pozorování Slunce nás čekalo ve Hvězdárně Hradec Králové.

 et 2019 03 

 Úterní program začal návštěvou pivovaru Krakonoš v TrutnověBěhem exkurze s odborným výkladem se studenti seznámili s jednotlivými fázemi výroby piva přímo v provozu.

 et 2019 04 

Po krátkém přesunu do Jánských Lázní jsme navštívili nově vybudovanou Stezku korunami stromů. S odborným výkladem průvodců studenti prozkoumali les od kořenů po korunu.

 et 2019 05

Odpoledne jsme se vydali do Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály. Z několika vyhlídek jsme pozorovali nádherné pískovcové skalní masívy plošně nejrozsáhlejšího skalního města v Evropě. Cestou studenti řešili řadu úkolů zaměřených na geologii pískovcových skalních měst, pozorovali biotu i vlivy lidské činnosti na pískovce.

 et 2019 06

Středeční den byl věnován opět poznávání krás naší vlasti. Vydali jsme se do Národního parku Krkonoše na nejvyšší horu České republiky Sněžku. Trasu z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu jsme absolvovali moderní rekonstruovanou lanovkou, následoval krátký výstup na Sněžku.

 et 2019 07

V Krkonoších studenti zkoumali změnu bioty a teplotních poměrů s nadmořskou výškou a procesy mrazového zvětrávání, odebírali také vzorky vody k následné chemické analýze. Na zpáteční cestě navštívili Úpské rašeliniště, největší vrchovištní rašeliniště v Krkonoších a nádherná ledovcová jezera Maly a Wielki Stav

 et 2019 08

Po návratu z Krkonoš studenti provedli chemický rozbor odebraných vzorků vody.

 et 2019 09

Čtvrteční program jsme zahájili návštěvou Botanické zahrady v Liberci. Ve zdejším skleníkovém areálu jsou k vidění tropické a subtropické rostliny včetně vzácných druhů. Některé exempláře studenti zdokumentovali a získali o nich řadu zajímavých informací.

 et 2019 10

Poté jsme navštívili iQLandii v Liberci, která patřila opět k největším zážitkům celého experimentálního týdne. Studenti si zde mohli vyzkoušet interaktivní experimenty z fyziky, matematiky, chemie, biologie a geologie: vodní hrátky, simulátor zemětřesení, rotující válec, mýdlové bubliny, předpověď počasí, hlavolamy, magnetismus, sílu našich myšlenek, termokameru a mnoho dalších.

 et 2019 11

Vědomosti získané během experimentálního týdne studenti využili při večerní soutěži o nejlepšího experimentátora :-)

  et 2019 12

Ani letos nemohla chybět návštěva Zoologické zahrady Dvůr Králové, kde studenti zdokumentovali vybrané exempláře. Největším zážitkem byla jízda safaribusem a bezprostřední kontakt s řadou afrických zvířat.

 et 2019 13

Poslední zastávkou byl Hospital Kuks, jeden z nejkrásnějších barokních areálů v Čechách. Zde studenti navštívili farmaceutické muzeum a unikátní expozici věnovanou historii lékáren.

  et 2019 14

A jaké jsou dojmy studentů 3. ročníků z experimentálního týdne, které nám sdělili v závěrečné anketě?

"Úžasná akce, zážitky na celý život, úžasně strávený čas se spolužáky a ostatními třídami ročníku."

"Je to bezkonkurenčně nejlepší akce, na které jsme v rámci školy byli. Kdybych měla možnost jet znovu, nepochybovala bych ani vteřinu."

"Děkuji za krásný týden plný zážitků a nových vědomostí."

"Děkuji za možnost zúčastnit se, poučit se a pobavit se."

"Nejdříve jsem na experimentální týden nechtěla, ale nakonec jsem ráda, že jsem jela. Bylo to SUPER."

 

 Rozsáhlou fotodokumentaci z experimentálního týdne 2019 najdete na facebookovém profilu gymnázia.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje