Takový byl Experimentální týden 2018 - jaký bude ten další?

Již tradičně se studenti 3. ročníků novoměstského gymnázia vydávají koncem školního roku na experimentální týden. Ten poslední proběhl v červnu 2018 a byl opět zaměřený na praktickou a terénní výuku přírodovědných předmětů - biologie, fyziky, chemie a zeměpisu.

První zastávkou na cestě do Trutnova byla Elektrárna Opatovice, kde se žáci seznámili s provozem a výrobou elektrické energie.

et 2018 opatovice

 

Během pondělí proběhlo také základní seznámení žáků s přístroji GPS, které v dalších dnech využívali k mapování v terénu.

gps

Keplerovy a Newtonovy zákony, pohyby těles v gravitačním poli i pozorování Slunce nás čekalo ve Hvězdárně Hradec Králové.

 hvezdarna2

hvezdarna

 

 Úterní program začal návštěvou pivovaru Krakonoš v TrutnověBěhem exkurze s odborným výkladem se studenti seznámili s jednotlivými fázemi výroby piva přímo v provozu.

 pivovar

 

Po krátkém přesunu do Jánských Lázní jsme navštívili nově vybudovanou Stezku korunami stromů. S odborným výkladem průvodců studenti prozkoumali les od kořenů po korunu.

et 2018 stezka

 

Odpoledne jsme se vydali do Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály. Z několika vyhlídek jsme pozorovali nádherné pískovcové skalní masívy plošně nejrozsáhlejšího skalního města v Evropě. Cestou studenti řešili řadu úkolů zaměřených na geologii pískovcových skalních měst, pozorovali biotu i vlivy lidské činnosti na pískovce.

teplicke skaly

teplicke skaly2

 

Středeční program jsme zahájili návštěvou iQLandie v Liberci, která patřila opět k největším zážitkům celého experimentálního týdne. Studenti si zde mohli vyzkoušet interaktivní experimenty z fyziky, matematiky, chemie, biologie a geologie: vodní hrátky, simulátor zemětřesení, rotující válec, mýdlové bubliny, předpověď počasí, hlavolamy, magnetismus, sílu našich myšlenek, termokameru a mnoho dalších. Nechyběla ani Science Show zaměřená na vybrané chemické pokusy.

iqlandia

iqlandia2

 

Odpoledne jsme navštívili Botanickou zahradu v Liberci. Ve zdejším skleníkovém areálu jsou k vidění tropické a subtropické rostliny včetně vzácných druhů. Některé exempláře studenti zdokumentovali a získali o nich řadu zajímavých informací.

 botanicka zahrada

 

Čtvrteční den byl věnován opět poznávání krás naší vlasti. Vydali jsme se do Národního parku Krkonoše na nejvyšší horu České republiky Sněžku. Trasu z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu jsme absolvovali moderní rekonstruovanou lanovkou, následoval krátký výstup na Sněžku.

krkonose3

 

krkonose4

 

V Krkonoších studenti zkoumali změnu bioty a teplotních poměrů s nadmořskou výškou a procesy mrazového zvětrávání, odebírali také vzorky vody k následné chemické analýze. Na zpáteční cestě navštívili Úpské rašeliniště, největší vrchovištní rašeliniště v Krkonoších a nádherná ledovcová jezera Maly a Wielki Stav

krkonose1

krkonose2

 

Po návratu z Krkonoš studenti provedli chemický rozbor odebraných vzorků vody.

vzorky

 

Vědomosti získané během experimentálního týdne studenti využili při večerní soutěži o nejlepšího experimentátora :-)

soutez2

soutez

Ani letos nemohla chybět návštěva Zoologické zahrady Dvůr Králové, kde studenti zdokumentovali vybrané exempláře. Největším zážitkem byla jízda safaribusem a bezprostřední kontakt s řadou afrických zvířat.

 zoo

Poslední zastávkou byl Hospital Kuks, jeden z nejkrásnějších barokních areálů v Čechách. Zde studenti navštívili farmaceutické muzeum a unikátní expozici věnovanou historii lékáren.

kuks

 

Také experimentální týden 2018 uběhl jako voda a podle vyjádření naprosté většiny studentů v následné anketě se opět vydařil. Již nyní plánujeme program dalšího experimentálního týdne v atraktivní lokalitě Česka opět pro studenty 3. ročníků vyššího gymnázia.

 

 Rozsáhlou fotodokumentaci z experimentálního týdne 2018 najdete na facebookovém profilu gymnázia.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje