Úřední deska

Výzva k podání nabídek - Virtualizace

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, příspěvková organizace vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na projekt „Virtualizace školy – 1.fáze“. Text výzvy a podrobné informace jsou uvedeny v přílohách tohoto článku.

Mgr. Jiří Maděra, ředitel gymnázia

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje